Ma Rosa Kinderopvang in Rotterdam Ommoord

Ma Rosa Kinderopvang in Rotterdam Ommoord

Gediplomeerd pedagogisch medewerker

Opleidingen

Ik ben een gediplomeerd pedagogisch medewerker werkzaam als zelfstandige ondernemer in de kinderopvang. Naast de reguliere SPW-4 opleiding, MBO-4 Praktijkopleider en HBO management kinderopvang heb ik verschillende trainingen en cursussen gevolgd ter bevordering van mijn competenties en vakbekwaamheid, zoals o.a.:

Trainingen

 • Communiceren met ouders;
 • Ben ik in beeld (Ontwikkeling gericht werken met behulp van video camera);
 • VIB (Video interactie begeleiding, over het inzichtelijk maken en verbeteren van de communicatie tussen kinderen en
 • pedagogisch medewerkers);
 • Signaleren…. wat nu? (Over handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling);
 • Ruimbaan voor baby’s (Emmi Pikler visie in de kinderopvang);
 • Wiskids (Wiskunde voor peuters);
 • VVE Uk & Puk (Voor- en vroegschoolse programma voor kindercentra’s);
 • VVE in de kinderopvang voor gastouders (vroegschoolse programma gericht op gastouders);
 • Training Effectief Communiceren met Kinderen (Thomas Gordon – Methode);
 • Pedagogische Component (Aanvullende scholing voor gastouders);
 • Respectvol opvoeden met hoofd, hart en handen (Positive Discipline voor ouders en opvoeders).

 

Workshops en cursussen

 • Gebaren met kinderen (Gesproken taal ondersteunen d.m.v gebaren);
 • De kracht van aanraking en massage bij kinderen;
 • Omgaan met vermoedens van kindermishandeling voor de gastouderopvang;
 • Kinderen begeleiden bij rouw en verlies;
 • De eigenschappenboom (Goede eigenschappen in jonge kinderen stimuleren);
 • Communiceren met baby’s (visie Emmi Pikler);
 • Anders kijken naar kinderen (Reggio Emilia).

Elke jaar volg ik de opfriscursus ‘Eerste hulp aan kinderen’.
Daarnaast ben ik, zoals elk volwassen persoon in mijn huis, in het bezit van een bewijs omtrent gedrag.

 

Kindvolgsysteem

Gedurende de opvang maak ik gebruik van een mobiele applicatie.
Deze applicatie is een soort van digitale dagboek, voorzien van foto’s en verhalen over jouw kind gedurende de opvang.
Vanaf je mobiele telefoon of pc blijf je volledig op de hoogte over de groepsactiviteiten en bezigheden van jouw kind.
Zo kun je van dag tot dag de ontwikkeling van je kleine volgen.

Een keer per jaar (meestal rond de verjaardag van je kind) vinden er welbevinden en evaluatiegesprekken plaats.

 

Veiligheid in en om het huis

Het huis waar uw kind(eren) wordt opgevangen is kindvriendelijk en veilig ingericht. Er is rekening gehouden met alle eisen die de GGD opstelt betreft veiligheid en hygiëne.

Denk aan brandmelders op iedere verdieping, traphekjes, stopcontactbeveiliging, brandblussers, branddekens, EHBO doos, babyfoon met camera’s in de slaapkamers, een centrale alarmsysteem die gekoppeld is aan een alarmcentrale en minimaal een achterwacht in geval van calamiteiten.

Kortom, een positief jaarlijks inspectierapport van de GGD: Mijn huis is een veilige en gezonde omgeving voor kinderen!

Zie mijn laatste inspectierapport GGD voor meer informatie.

Heb je vragen of wil je je kindje aanmelden?