Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.  In het kort wil ik kenbaar maken dat ik vertrouwelijk met de gegevens werk. Ik hoop de huidige maar ook toekomstige vraagouders een veilig gevoel mee te kunnen geven.
Ik ben Anarosa Guerrero eigenaar en verwerker van de gegevens voor gastouderopvang Ma Rosa.

Contactgegevens.
De contactgegevens die ik ontvang van ouders of bemiddelaar gastouderbureau (naam, en naam kind, leeftijd) zijn alleen voor mij bedoeld. De gegevens die ik ontvang zijn ter oriëntatie op een kennismakingsgesprek.  Deze gegevens lees ik via de mail en blijven daarin staan totdat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden.  Mocht het gesprek goed gaan en de opvang doorgaan dan verwerk ik deze gegevens (en ook de persoonsgegevens die we met toestemming uitwisselen) in een contract (zie punt 2) en verwijder ik de e-mails.  Maar wanneer de kennismaking niet goed verloopt dan verwijder ik deze gegevens direct.

Verwerken Persoonsgegevens
Mocht de opvang doorgaan dan verwerk ik de persoonsgegevens (naam ouders/kind, adres, bsn) in een contract.  De opvangtijden worden hier ook in verwerkt. Naast het contract werk ik ook met een toestemmingsformulier. Op een toestemmingsformulier worden alleen namen geplaatst.

Beveiliging
Volgens de wet wordt er verlangd dat ik de persoonsgegevens goed bescherm. Op internet bewaar ik verder geen gegevens. Alles wat via whatsapp of facebook besproken wordt, is beschermd door de privacy overeenkomst waar wij ‘ja’ op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn telefoon en officieel papierwerk staat op mijn computer. Alleen ik heb toestemming door een code en vinger afdruk om mijn telefoon en computer te gebruiken. Mijn site (https://www.ma-rosa.nl) is beschermd met een SSL. Daarnaast is het een site waar informatie wordt gegeven.  Er kan niet worden gereageerd en er worden geen persoonsgegevens op geplaatst. Via contact kan er een mail naar mij worden gestuurd, die in mijn e-mail terecht komt. Zoals ik al eerder schreef gebruik ik deze gegevens alleen om contact te houden voor een kennismakingsgesprek (zie punt 1 voor meer informatie).

Cookies, of vergelijkbare technieken
Ik gebruik functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte inhoud kan aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Niet digitale gegevens
Ma Rosa heeft ervoor gekozen om zoveel mogelijk digitaal te houden. Enkel contracten en toestemmingsformulieren worden bewaard in een ordner welk geborgen zit in een afgesloten kast .

Termijn waarin ik gegevens bewaar
De jaaropgave bewaar ik naar de wettelijke verplichting van de belastingdienst. De overig gegevens zoals contracten worden ook bewaard naar de wettelijke verplichting.

Foto’s
Op de website, de kinderkribbe app, whatsapp en social media worden er regelmatig foto’s gedeeld om een beeld te geven van de sfeer en activiteiten gedurende de opvang, dit om belangrijke of leuke momenten vast te leggen en deze met de ouders te kunnen delen, maar ook om potentiele klanten aan te trekken. Uiteraard wordt hier eerst toestemming om gevraagd via het toestemmingsformulier.

Privacy Rechten van Vraagouders en kind(eren).
Tegenwoordig horen we veel verhalen te ronde gaan omtrent onze privacy. Vandaar dat ik deze volledig respecteer. Daarom probeer ik zo veilig mogelijk met de gegevens van de kinderen en vraagouders om te gaan.  Uiteraard mogen vraagouders de gegevens inzien, corrigeren of verwijderen.