Ma Rosa Kinderopvang in Rotterdam Ommoord

Ma Rosa Kinderopvang in Rotterdam Ommoord

Een beetje van mezelf

Door de jaren heen heb ik kennis gemaakt en ervaring opgedaan met diverse pedagogen, visies en uitgangspunten. Hierdoor heb ik een brede blik ontwikkeld wat betreft het opvoeden en begeleiden van kinderen.

Mijn visie en werkwijze zijn gevormd door deze ervaringen en natuurlijk door mijn achtergrond en opleidingen. Als ik mijn visie zou moeten omschrijven zou ik zeggen dat mijn visie een beetje van mezelf is en een beetje van allerlei inspiratiebronnen. Daarbij zet ik zowel mijn ervaring als moeder als mijn professionele kennis in.

 

Visies die mij inspireren zijn

 • Emmi Pikler (vrije bewegingsontwikkeling en respectvolle verzorging)
 • Reggio Emilia (werken vanuit de belevingswereld van het kind)
 • Alfie Kohn (onvoorwaardelijk opvoeden, niet straffen en belonen)
 • Thomas Gordon (communiceren met en luisteren naar kinderen)
 • William Sears (natuurlijk ouderschap)

In de praktijk uit zich dit in:

 • Bewust respectvol om gaan met de autonomie van het kind
 • Het kind zoveel mogelijk de ruimte en de middelen aanbieden, zodat hij of zij uit zichzelf gaat ontdekken
 • Het kind krijgt de kans in zijn/haar eigen tempo te leren bewegen, onderzoeken en spelen
 • Zorgmomenten zijn gestructureerd en er is steeds communicatie tussen kind en verzorger
 • Geen gebruik van wippertjes om baby’s zoveel mogelijk vrij te kunnen laten bewegen
 • Het dragen van baby’s in een draagdoek of ergonomisch draagzak
 • Voeding wordt aangeboden volgens de rapley-methode (stukjes i.p.v. gepureerd eten)
 • Werken zonder thema’s, voorbeelden of programma’s
 • Focus op het proces, niet op het resultaat
 • Normen en waarden worden doorgegeven door niet te straffen en te belonen, maar door uitleg, overleg en het goede voorbeeld te geven

“Het is van wezenlijk belang dat het kind zoveel mogelijk zelf ontdekt. Als we hem helpen elk probleem op te lossen beroven we hem juist van datgene wat voor zijn mentale ontwikkeling het belangrijkst is.”
(Emmi Pikler)

Heb je vragen of wil je je kindje aanmelden?